Aglomerats
Aglomerats Hidròfugs
Aglomerats Ignífugs
Rexapats

Contraxapats/Contrax. Fenòlics
Múlticapa Fenòlic
OSB
MDF

MDF Hidròfugs

MDF Ignífugs
Taulells


Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta